هی وای من

تو جاده 
پلیس جلو یه ماشین رو می گیره و میگه چون از صبح اولین کسی هستی که کمربند ایمنی بستی برنده 58 هزار تومن پول شدی. حالا می خوای باهاش چیکار کنی؟ 
مرد می گه: می رم گواهینامه می گیرم . 
زنش سریع می گه: جناب سروان این وقتی اکس می زنه پرت و پلا می گه . 
بچّشون از اون پشت می گه: بابا نگفتم با ماشین دزدی قاچاق نکنیم؟ 
یه صدا از صندوق عقب می یاد: 
از مرز رد شدیم یا نه؟

/ 0 نظر / 17 بازدید